جراح بینی

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی

برای برداشتن برآمدگی پل بینی ، که موجب می گردد تا بینی از زاویه رو برو پهن به نظر برسد ، نیاز می باشد تا پهنی بینی را کمی باریک کنیم ، تا شکل بینی به حالت طیبیعی و نرمال دربیاید . به همین منظور لازم است تا زائده ی بالارونده استخوان ماگزیلاری در کناره بینی و جداره کناری استخوان آن را ، به کمک ابزاری خاص بشکنیم ، تا بتوان آن را حرکت داد و به فرم طبیعی بینی تبدیل نمود .  همچنین به دلیل آن که غضروف لترال به استخوان بینی اتصال دارد ، آن نیز  به درون می آیند ، این فرایند را استئوتومی خارجی می نامند .گاهاً این عمل همراه با ایتئوتومی میانی می باشد . این روش را ، استئوتومی در جراحی بینی می نامند .استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی ، از الزامات این جراحی برای دست یابی به نتیجه ی دلخواه و برداشتن قوز بینی می باشد . با درنظر داشتن این موضوع که لترال استئوتومی ( همان استئوتومی خارجی ) با ضربه به بینی همراه است ، باعث می شود تا التهاب و تورم پس از جراحی را به دنبال بیاورد . الزام کمپرس سرد ، در اولین روزهای پس از عمل زیبایی بینی ، همین استئوتومی است ، که باکمپرس سرد ، میزان تورم و کبودی ناشی از آن را ، به حد قابل توجهی کاهش خواهد داد .

لترال استئوتومی در آخرین مرحله عمل زیبایی بینی صورت می گیرد ، ولی مدیال استئوتومی ( استئوتومی میانی ) بعد از برداشتن قوز بینی انجام داده می شود .

در واقع اگر بخواهیم استئوتومی را به بیان ساده تعریف کنیم ، استئوتومی تکنیکی برای درست شکستن استخوانی بینی می باشد و در صورتی که یک جراح ماهر با تکنیک های مناسب این کار را انجام دهد هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد .

نظرات بسته شده است.

Call Now Button