اقدامات پس از جراحی شكم

اقدامات پس از جراحی شكم

اقدامات پس از جراحی شكم
به كشیدن پوست و برداشتن چربی های اضافی موجود در شكم و اطراف شكم ، آبدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شكم گفته می شود ….

پاسخ