جراح بینی

انواع برش در جراحی پروتز سینه

انواع برش در جراحی پروتز سینه

پروتز ها به منظور رفع نقایص سینه و بزرگ کردن سایز پستان ها در سینه قرار داده می شوند . به منظور بزرگ کردن سینه ها با استفاده از پروتز  برش های متفاوتی وجود دارد . انواع برش در جراحی پروتز سینه عبارت اند از :

انواع برش در جراحی پروتز سینه

انواع برش در جراحی پروتز سینه

  • دور سینه
  • زیر سینه و روی خط زیر سینه
  • از چین زیر بغل
  • از طریق ناف

مرسوم ترین برش ها برش زیر سینه و برش دور سینه می باشند .

به طور کلی پروتز ها را در دو محل قرار می دهند که عبارت اند از زیر عضله ی بزرگ سینه ای و روی عضله ی بزرگ سینه ای . در هر دو روش پروتز سینه جدا از نسج سینه قرار می گیرد و به مرور زمان کپسولی در اطراف این پروتز شکل می گیرد که کاملا آن را از نسج سینه جدا می سازد .

یکی از مناسب ترین برش های بزرگ کردن سینه برش زیر سینه می باشد . طی این روش با استفاده از چین زیر سینه و با برشی در حدود 4 تا 5 سانتی متر پروتز در قسمت زیر عضله یا روی عضله قرار داده می شود . چین طبیعی زیر سینه موجب می شود که با گذشت زمان برش ایجاد شده محو گردد .

دیگر برش رایج که به منظور بزرگ کردن سینه با استفاده از پروتز ایجاد می شود برش دور سینه است که درشرایط زیر بهتر است از این روش استفاده شود :

  • عدم تقارن نوک سینه ها از لحاظ اندازه و محل
  • سینه های توبروس
  • سینه های به شدت افتاده
  • در صورتی که یکی از سینه ها به طور قابل توجه افتاده است ولی سینه ی دیگر طبیعی می باشد .

در صورت وجود موارد بالا ، موجب می شود که برش دور سینه بر برش زیر سینه ارجحیت داشته باشد . نکته ی مهمی که در برش دور سینه وجود دارد این است که برش به جراح کمک می کند تا به راحتی به رفع مشکلات بپردازد .

نظرات بسته شده است.

Call Now Button