بعد-از-عمل-بینی

بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی بیمار به اتاق ریکاوری منتقل می شود و پس از چک شدن علائم حیاتی و عدم وجود مشکل ، به بخش منتقل می شود .پس از انتقال به بخش و گذشتن چند ساعت ، بیمار مرخص می شود و می تواند به منزل بازگردد .

نظرات بسته شده است.