جراح بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

پس ازجراحی بینی، در بعضی از افراد ، قسمتی از بینی دچار فیبروز و تورم بیش از حد می شود که تزریق کورتن پس از جراحی بینی ، در این نواحی ، در تسریع کاهش تورم تاثیر گذار خواهد بود و موجب توقف روند ایجاد فیبروز را نیز خواهد شد . همچنین ممکن است ، لازم باشد تا ، به منظور حفظ قوس خفیف موجود در ناحیه اتصال بینی به پیشانی ، یک هفته پس از جراحی بینی ، کورتن تزریق بشود ، چرا که اگر این تورم در این ناحیه باقی بماند ، ممکن است منجر گردد تا بر روی شکل ظاهر بینی اثر منفی بگذارد و از زیبایی آن بکاهد .

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

آیا تزریق موضعی کورتن عوارض دارد ؟

بیشتر افراد بر این باورند که ، تزریق موضعی کورتن ، عارضه های جانبی منفیِ تزریق کورتن در بدن را به دنبال دارد ، در صورتی که ای گونه نمی باشد .

در بینی گوشتی ، معمولاً  7 روز بعد از جراحی زیبایی بینی ، تزریق کورتن لازم است ، اما در جراحی بینی استخوانی ، در شرایط عادی ورم ناشی از جراحی بینی سریع برطرف خواهد شد و نیازی به تزریق کورتن نیست .

تزریق کورتن پس از جراحی بینی ، در بینی های گوشتی ، دو یا سه بار ، لازم استه که فاصله بین هر دو تزریق معمولاً 4 هفته است .

تزریق کورتن پس از جراحی بینی ، تزریقی حساس است ، و لزوماً تنها توسط خود جراح بینی باید انجام بشود . تزریق کورتن ، تزریقی عمقی است و در صورتی که به درستی انجام نشود ، نازک شدن و آتروفی ( تحلیل رفتن ) پوست را در پی خواهد داشت و در نهایت ساختار زیر پوست قابل مشاهده بوده و عللاوه بر اثر سو بر زیبایی چهره ، احتمال زخم شدن پوست را نیز به دنبال دارد .

 

نظرات بسته شده است.

Call Now Button