تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی
پس از جراحی بینی ، در بعضی از افراد ، قسمتی از بینی دچار فیبروز و تورم بیش از حد می شود که تزریق کورتن پس از جراحی …

پاسخ