تفاوت-بینی-گوشتی-و-استخوانی3

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی : بیشتر بینی های گوشتی دارای پوست و زیر پوست ضخیمی هستند. این نوع بینی ها استخوان های ظریف و غضروف های ضعیف و نازکی دارند.

نظرات بسته شده است.