جراح بینی

تفاوت جراحی بینی کج و انحراف بینی

تفاوت جراحی بینی کج و انحراف بینی :

برخی از افراد به اشتباه فکر می کنند ، کجی بینی همان انحراف بینی می باشد ، در این مقاله توضیحاتی در خصوص ، تفاوت جراحی بینی کج و انحراف بینی ، به شما داده می شود .

تفاوت جراحی بینی کج و انحراف بینی

در داخل بینی یک صفحه ی نازک به نام ( سیپوم ) ، وجود دارد . این صفحه حکم ستون چادر را در بینی اجرا می کند ، یعنی بینی با وجود این صفحه پا بر جا است .

زمانی گفته می شود بینی دچار انحراف است که ، تیغه ی داخلی بینی ، کج باشد نه خود بینی . فردی که دچار انحراف بینی است به این منظور نیست که ظاهر بینی او مشکل دارد ، منظور از انحراف بینی کج بودن تیغه ی داخلی بینی است نه هرم بینی .

افرادی که انحراف بینی دارند دچار مشکلاتی مانند : گرفتگی بینی ، سر درد ، خون ریزی بینی ، مشکلات تنفسی ، هستند .

عمده ترین تفاوت جراحی بینی کج و انحراف بینی ، در هزینه ی درمان آن است :

زمانی که فرد ، تیغه ی داخل بینی آن کج باشد و در تنفس دچار مشکل شده باشد ، به دلیل انحراف بینی ، جهت درمان آن ، بیمه هزینه را پرداخت می کند .

اما اگر هرم اصلی بینی کج باشد و تیغه ی میانی بینی انحراف نداشته باشد و همچنین هیچ کدام از حفره ها بینی مسدود نشده باشد ، در این صورت فرد دچار کجی بینی است ، و در جهت رفع این مشکل می بایست ، عمل زیبایی و اصلاح بینی را انجام دهد ، که این عمل جراحی جنبه ی زیبایی را داشته و هزینه را بیمه پرداخت نخواهد کرد .

در صورتی که هم هرم اصلی بینی کج باشد ، هم تیغه ی اصلی بینی ، فرد می تواند با یک عمل هر دو مشکل را برطرف سازد اما در این حالت بیمه هیچ گونه هزینه ایی را پرداخت نخواهد کرد .

 

نظرات بسته شده است.

Call Now Button