جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی
عمل جراحی بینی که برای اصلاح نمودن تیغه میانی بینی انجام می شود و به رفع انسداد راه تنفسی بینی می پردازد را عمل سیتوپلاستی یا عمل جراحی…

پاسخ