جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه :
در صورتی که یک عمل جراحی زیبایی برای بینی خود انجام داده اید ولی از نتیجه ی آن راضی نبوده اید ، می بایست یک سال برای ترمیم …

پاسخ