جراح بینی

جراحی بینی در افراد سیگاری

جراحی بینی در افراد سیگاری

مصرف سیگار از مواردی به شمار می رود که عروق کوچک را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود تا عروق پوستی بیمار بشوند ، به همین علت فرایند ترمیم پس از جراحی بینی در افراد سیگاری کند تر و با کیفیت کمتر در افراد سیگاری انجام می شود .

جراحی بینی در افراد سیگاری

اکیداً توصیه می نماییم که ، حداقل دو هفته پیش از انجام جراحی بینی تا دو هفته بعد از هر یک از عمل های زیبایی صورت ، از مصرف سیگار بپرهیزید .

مهم ترین عامل ترمیم بافت هایی که در جراحی آسیب دیده ، خون رسانی به آن ناحیه می باشد ، هر چه قدر فرایند خون رسانی به ناحیه ای که تحت جراحی قرار گرفته باشد بهتر باشد ، ترمیم بافت های بینی بهتر و سریع تر صورت می گیرد و نتیجه پایانی حاصل از جراحی بینی بهتر قابل رویت است .

جراحی بینی در افراد سیگاری به دلیل این که مصرف سیگار موجب تنگ شدن عروق خون رسان و عدم تغذیه رسانی مناسب به پوست می گردد ، با مشکلاتی از قبیل کاهش سرعت ترمیم بافت پوستی و زخم ها مواجه است .

همچنین تورم بینی دیرتر کاهش یافته و بخیه ها نیز با سرعت کمتری ترمیم خواهند شد .

دلیل این  که توصیه می شود تا دست کم دو هفته پیش از انجام جراحی بینی ، فرد مصرف سیگار را قطع کند این است که عوارض ناشی از استعمال سیگار طی این مدت از بین رفته و با توجه به این که تا دو هفته بعد از جراحی بینی نیز از مصرف سیگار خودداری می کند ، ترمیم بافت بینی و پوست آن مانند افراد غیر سیگاری صورت خواهد گرفت .

نظرات بسته شده است.

Call Now Button