جراحی بینی در افراد مسن

جراحی بینی در افراد مسن

جراحی بینی در افراد مسن
امروزه اکثر داوطلبان انجام جراحی بینی در سنین بالا قرار دارند . افراد مسن معمولا از شرایط بیهوشی و عوارض پس از جراحی بینی …

پاسخ