جراح بینی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی غضروفی

میزان ضخامت پوست در جراحی زیبایی بینی عامل مهمی  به شمار می رود. اگر پوست بیمار نازک باشد بایست تحت جراحی بینی غضروفی قرار گیرد. اما اگر پوست فرد ضخیم و کلفت باشد چون غضروف ها تحت فشار زیادی هستند ، ضعیف و نازک می شوند. در این مورد فرد تحت جراحی زیبایی بینی در نوع گوشی قرار می گیرد. دربینی های گوشتی غضروف ها دیگر وزن زیادی را تحمل  نمی کنند و ویژگی ارتجاعی در این دسته از بینی ها باقی می ماند.

جراحی بینی غضروفی

 

میان بینی های غضروفی و گوشتی چه  تفاوتی وجود دارد ؟

به دلیل نازکی پوست ، در قسمت نیمه  پایین بینی های غضروفی ، غضروف های مقاومی تری وجود دارند. این ویژگی باعث می گردد نوک بینی افتاده نشود. ولی در بینی های گوشتی افتادگی در بخش نوک بینی به وجود می آید و سر بینی پهن و افتاده می گردد.

مزایای موجود در جراحی بینی غضروفی نسبت به جراحی زیبایی بینی گوشتی :

  • نتیجه جراحی بینی غضروفی به جهت جنس پوست ( پوست نازک ) از جراحی زیبایی بینی گوشتی مطلوب تر خواهد بود.
  • بینی بیماران تا حد دلخواه می تواند کوچک شود و هیچ مشکلی پیش نمی آید. کاهش سایز درانواع بینی های دیگر محدودیت خواهند داشت و بیش از حد مجاز نمی توان آن ها را کوچک کرد.
  • بینی بیمار دچار تورم زیادی نخواهد شد.
  • مدت زمان جا افتادن بینی از نوع غضروفی از بینی های دیگر کمتر خواهد بود.

در جراحی بینی غضروفی ، جراح باید ظرافت زیادی در جراحی زیبایی بینی خود به خرج دهد، چون :

پوست بیمار نازک است و جزئی ترین مسائل ساختمان غضروفی بینی ، پس از جراحی به آسانی قابل لمس است. این یکی از دلایلی است که برخی از جراحان ، جراحی بینی غضروفی را مشکل ترمی دانند.

به شما بیماران محترم پیشنهاد می کنیم برای جراحی زیبایی بینی خود ، از متخصصین با تجربه و ماهر انتخاب نمائید. در این صورت دارای هر نوع پوستی باشید و تحت جراحی هر نوع بینی ( غضروفی یا گوشتی ) قرار بگیرید به نتیجه مطلوب خود خواهید رسید.

 

نظرات بسته شده است.

Call Now Button