جراحی لیفت گردن

جراحی لیفت گردن

جراحی لیفت گردن
یکی از اولین نواحی بدن که علائم پیری در آن نمایان می شود گردن می باشد و از آن جایی که پوست گردن نرم است زودتر خاصیت ارتجاعی خود را از …

پاسخ