جراحی پروتز چانه

جراحی پروتز چانه

جراحی پروتز چانه : صورت انسان از اجزایی همچون لب ها، چشم ها، بینی، چانه، گونه ها و غیره تشکیل شده که در صورت وجود تناسب بین این اجزا چهره فرد زیبا و جذاب خواهد بود.

نظرات بسته شده است.