جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه

جراحی کوچک کردن سینه
میزان اندازه ی پستان ها بستگی به عوامل مختلفی دارد نظیر تاثیرات ژنتیکی ، وزن بدن ، اثر هورمون های جنسی زنانه که در اندازه ی هورمون ها…

پاسخ