قبل و بعد از عمل ابدومینوپلاستی

قبل و بعد از عمل ابدومینوپلاستی

قبل و بعد از عمل ابدومینوپلاستی : ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم به منظور برداشتن بافت چربی و پوست اضافه و سفت کردن عضلات جداره شکم و ایجاد شکم متناسب و صاف انجام می گیرد.

نظرات بسته شده است.