جراح بینی

لیفت سینه

لیفت سینه

لیفت سینه زیر مجموعه ی جراحی سینه است . هدف از این جراحی ، رفع کردن و اصلاح نمودن افتادگی سینه و همچنین بهبود شکل ظاهر سینه می باشد ، که دراین جراحی به کمک تکنیک های جدید می توان نتایج خوبی از جراحی لیفت سینه دریافت نمود .

لیفت سینه

لیفت سینه با تغییر فرم بافت سینه یا سر آن و بالا کشیدن پوست سینه با دقت فراوان ، انجام می شود . هدف جراحی لـیفت سینه ، مستحکم نمودن قسمتی از بافت سینه و تغییر موقعیت نوک سینه و هاله دور آن می باشد .

مزایای جراحی لیفت سینه :

جراحی لیفت سینه ، کمترین میزان جراحت را به منظور ایجاد برش ها دارد و در طی آن می توان سایز و حجم سینه را تغییر داد . لازم به دکر است در طی این جراحی شکل ظاهری سینه تغییر می کند ، نه آنکه سایز و حجم سینه کاهش بیابد .

احتمال بروز عارضه در جراحی لـیفت سینه کم تر و ماندگار و اثر جراحی طولانی تر است .

جراحی لیفت سینه را می توان هم زمان با عمل بزرگ کردن سینه به وسیله ی پروتز سینه ، انجام داد . عمل لـیفت سینه به طور معمول در حدود دو ساعت زمان لازم دارد و به وسیله بیهوشی عمومی صورت می گیرد .

 

انواع برش در جراحی لیفت سینه

4 نوع برش در انجام این جراحی وجود دارد ، که جراح سینه بر اساس شرایط بیمار یکی از آن ها را انتخاب می کند .

برش به شکل سوراخ کلید : یک برش به دور آرئول و یک برش عمودی زیر سینه

برش به شکل دور هاله ی سینه : در افرادی که میزان افتادگی کم باشد .

برش هلالی شکل : در بانوانی که بافت سینه کم باشد .

برش به فرم لنگر : سینه هایی که درجه افتادگی خیلی زیاد باشد .

نظرات بسته شده است.

Call Now Button