مکانیزم عمل لیپوماتیک

مکانیزم عمل لیپوماتیک

مکانیزم عمل لیپوماتیک
با به کار گیری روش لیپوماتیک می توان چربی های موضعی در قسمت های مختلف بدن نظیر پشت ، شکم ، ران و پهلو را از بدن خارج کرد . ..

پاسخ