جراح بینی

تزریق چربی

تزریق چربی تزریق چربی یکی از راه های جوانسازی پوست است که چربی نوعی فیلر طبیعی و پر کننده است که با برداشتن بافت چربی از قسمتی از بدن و پیوند به قسمت مورد نیاز انجام می شود. راه های جوانسازی پوست مختلف است ما در این مقاله در مورد تزريق چربي توضیحاتی را ذکر […]

read more »
Call Now Button