جراح بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی

تزریق کورتن پس از جراحی بینی پس ازجراحی بینی، در بعضی از افراد ، قسمتی از بینی دچار فیبروز و تورم بیش از حد می شود که تزریق کورتن پس از جراحی بینی ، در این نواحی ، در تسریع کاهش تورم تاثیر گذار خواهد بود و موجب توقف روند ایجاد فیبروز را نیز خواهد […]

read more »
Call Now Button