جراح بینی

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی برای برداشتن برآمدگی پل بینی ، که موجب می گردد تا بینی از زاویه رو برو پهن به نظر برسد ، نیاز می باشد تا پهنی بینی را کمی باریک کنیم ، تا شکل بینی به حالت طیبیعی و نرمال دربیاید . به همین منظور لازم است تا زائده ی بالارونده […]

read more »
Call Now Button