جراح بینی

جوانسازی پیشانی به روش آندوسکوپی

جوانسازی پیشانی به روش آندوسکوپی بسیاری از افرادی که متقاضی لیفت پیشانی هستند ، بر این باورند که این عمل موجب باز شدن چشم و نگاه تعجب زده خواهد شد . باید گفت که این موارد ناشی از عدم جراحی صحیح و بالا کشیدن بیش از حد ابرو ها می باشد . جوانسازی پیشانی به […]

read more »
Call Now Button