جراح بینی

جراحی بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی برخی از متقاضیان جراحی بینی ، تمایل دارند تا بر روی بینی شان ، جراحی بینی فانتزی صورت گیرد . منظور از جراحی بینی فانتزی ( یا جراحی بینی عروسکی ) ، سربالا شدن نوک بینی است . نکاتی در مورد جراحی بینی فانتزی در حالت عادی زاویه ی میان لب و بینی […]

read more »
Call Now Button