جراح بینی

بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی بعد از عمل بینی : پس از جراحی پلاستیک بینی بیمار به اتاق ریکاوری منتقل می شود و پس از چک شدن علائم حیاتی و عدم وجود مشکل ، به بخش منتقل می شود . پس از انتقال به بخش و گذشتن چند ساعت ، بیمار مرخص می شود و می تواند […]

read more »
Call Now Button