جراح بینی

جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته جراحی بینی شکسته : شایع ترین آسیب استخوانی در صورت شکستگی بینی است . شکستگی در بینی مردان بیشتر رخ می دهد و نسبت آن در حدود 2 به 1 در مرد و زن است و در سنین 15 تا 30 سالگی بیشتر اتفاق می افتد . آسیب وارد شده در بیماران […]

read more »
Call Now Button