جراح بینی

ورم ناشی از جراحی بینی

ورم ناشی از جراحی بینی  یکی از دغدغه هایی است که ذهن افرادی که بینی خود را عمل کرده اند به خود مشغول می کند، این اتفاق جزو عوارض ناشی از جراحی بینی محسوب می شود اما بسیار جدی نیست چرا که یک واکنش طبیعی بدن است و به مرور زمان بهبود پیدا می کند. […]

read more »
Call Now Button