جراح بینی

جراحی بینی در فصل سرما

جراحی بینی در فصل سرما بسیاری از افراد گمان می کنند که جراحی بینی در فصل سرما باعث بروز عوارض در آن ها شده و به همین دلیل خواستار انجام عمل جراحی بینی خود در فصول گرم می باشند. این دسته از افراد گمان می کنند که جراحی بینی در فصول سرد، احتمال سرماخوردگی بعد […]

read more »
Call Now Button