جراح بینی

کاربرد های بادی جت

کاربرد های بادی جت پیکرتراشی با استفاده از شیوه ی بادی جت ، فرایندی کم تهاجمی است که با به کار گیری قدرت آب انجام می شود . با استفاده از این روش چربی های موجود در نواحی مختلف بدن به کمک آب زدوده می شوند در نتیجه افرادی که قادر نیستند با روش هایی […]

read more »
Call Now Button