جراح بینی

جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته

شایع ترین آسیب استخوانی در صورت شکستگی بینی است . شکستگی در بینی مردان بیشتر رخ می دهد و نسبت آن در حدود 2 به 1 در مرد و زن است و در سنین 15 تا 30 سالگی بیشتر اتفاق می افتد . آسیب وارد شده در بیماران جوان تر بیشتر موجب جابجایی و شکستگی قطعات بزرگتر استخوان بینی می شود در حالی که در افراد مسن تر که دارای استخوان های شکننده هستند بیشتر دچار خردشدگی استخوان می شوند . زمانی که استحکام بینی از دست برود امکان دارد تغییرات نامطلوبی در ظاهر و عملکرد بینی ایجاد شود . لذا جراح بر اساس ماهیت و وسعت آسیب ، درمان خاصی را در نظر می گیرد . اکثر شکستگی های بینی در منطقه ی تبدیل قطعه ی نازک انتهایی به قطعه ی ضخیم ابتدایی در 3/1 تا نیمه ی استخوان بینی است . جراحی بینی شکسته راه حلی برای درمان این بینی ها می باشد .

شکستگی بینی به دو دسته تقسیم می شود : انواع کناری : که در اثر نیرو ی وارد شده به کنار بینی ایجاد می شود و موجب فرو رفتگی یک سمت بینی و بر آمدگی سمت دیگر بینی می شود . این نوع شکستگی بینی شایع تر می باشد .

انواع قدامی یا روبرو : در این حالت آسیب از سمت بالا به صورت و بینی وارد می شود . این نوع شکستگی شایع نیست و به طور معمول به نیرویی با انرژی بالا نیاز دارد . در این حالت پل بینی فرو رفته می شود و تغییر شکل ظاهری مشخصی را ایجاد می کند .

Call Now Button