جراح بینی

جراحی زیبایی شکم

جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی یکی از شایع ترین مراجعات برای جراحی های زیبایی به منظور بد شکلی های ناحیه ی شکم انجام می شود که طی آن برجستگی های بیش از حد ، شلی و افتادگی پوست و چین های روی شکم از بین می روند .جراحی زیبایی شکم یا آبدومنیوپلاستی یک اقدام تهاجمی برای صاف کردن و کشیدن شکم از راه خارج کردن پوست و چربی اضافی و سفت کردن عضلات شکم می باشد .

Call Now Button